วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เดือนพฤศจิกายน2551

สัปดาห์ที่ 1
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนยื่นหนังสือส่งตัวฝึกงาน
หลังจากนั้นเข้าพพบอาจารย์สนิทซึ่งเเป็นผู้ควบคุมฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์อาจารย์
มอบหมายให้ตัดต่องานกีฬาภายในของโรงเรียนที่เพิ่งจบไปเพื่อนำไปฉายที่
โรงอาหารเวลาพักกลางวัน
.......เวลา 13.00น. เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายงานให้ทำ vtr
เพื่อฉายในงานคืนสู่เหย้าของโรงเรียนเเละออกเเบบบัตรเชิญ
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. ออกเเบบบัตรเชิญในงานคืนสู่เหย้าของโรงเรียน
.......เวลา 13.00น.ดูdvdกิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียน
เเละเขียนสคริปเพื่อใช้ในการตัดต่องาน
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. เช็คจอโปรเจ็กเตอร์ของหมวดภาษาอังกฤษเนื่องจากภาพไม่ขึ้น
ส่งเเบบบัตรเชิญงานคืนสู่เหย้า
.......เวลา 13.00น. รับงานออกเเบบบัตรโต๊ะงานคืนสู่เหย้าลงไดร์เวอร์เครื่องปริ้น
หลังจากนั้นออกเเบบบัตรโต๊ะ
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเปลี่ยนตลับหมึกของหมวด
วิทยาศาสตร์ 3 เครื่อง
.......เวลา 13.00น. ส่งเเบบตัวอย่างบัตรโต๊ะเเละนำมาเเก้ไขเพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. ถ่ายภาพพิธีเปิดลูกเสือ กกต.
.......เวลา 13.00น. ถ่ายภาพกิจกรรมลูกเสือ คุมเครื่องเสียง
เเละฉายภาพขึ้นจอโปรเจ็กเตอร์ถึง 4 ทุ่ม
สัปดาห์ที่ 2
วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น.คุมเครื่องส่งสัญญาณภาพส่งไปที่โรงอาหาร
ตอนพักกลางวันเรื่องกิจกรรมกีฬาสี
.......เวลา 13.00น. ทำบัตรเชิญ vip งานคืนสู่เหย้า 80 ใบ
วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. เปิด cd กีฬาภายในเเละส่งสัญญาณภาพไปที่
โรงอาหารตอนพักกลางวัน
.......เวลา 13.00น. ลง windows computer 3 เครื่อง
วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. เก็บภาพบรรยากาศขบวนเเห่ประเพณีลอยกระทง
.......เวลา 13.00น. เก็บสายไฟเเละซ่อมตู้ลำโพง
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น.ทำซองบัตรเชิญงานคืนสู่เหย้าชาวรัตนะ
.......เวลา 13.00น. เช็ครายการวัสดุสิ่งของที่จัดซื้อ
วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น.ถ่ายภาพพิธีส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
.......เวลา 13.00น. ทำนั่งล้านเเละเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ถ่ายทำ
พิธีส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยที่วัดบ้านโป่ง
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 13.00-23.00น. ติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทำพิธีส่งเสด็จ
สู่สวรรค์คาลัยเเละกิจกรรมการเเสดงต่างๆเเละฉายขึ้นจอ Lcd
สัปดาห์ที่ 3
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. ทำบัตรเชิญ vip งานคืนสู่เหย้าเพิ่ม
.......เวลา 13.00น. เข้าประชุมร่วมกับคณะอาจารย์เพื่อเเนะนำตัว
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. เดินสายไฟบนหอประชุมเเละติดไฟ 2 หลอด
.......เวลา 13.00น. ดูผังการจัดวางโต๊ะงานคืนสู่เหย้าเเละออกเเบบบัตรโต๊ะ
ตามโซนต่างๆ 5 โซน
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. ช่วยอาจารย์สอนนักเรียนเรื่องการทำกล่อง
.......เวลา 13.00น. ตัดไม้อัดจำนวน 4 เเผ่นเพื่อให้นักเรียน
ใช้เรียนเดินสายไฟ
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. บริจาคเลือดเเละถ่ายภาพกิจกรรมการบริจาคเลือด
.......เวลา 13.00น. ทำโครงจอโปรเจ็กเตอร์ขนาด 5คูณ5เมตร
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551
สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. ทำบัตรเลขโต๊ะเเยกสีตามโซน 5 โซน
จำนวน 400 เเผ่น
.......เวลา 13.00น. ทำบัตรโต๊ะเสริมอีก 10โต๊ะ จำนวน 100 ใบ
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551
.........โรงเรียนหยุดสอบนักธรรม
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. ปริ้นเเละตัดบัตรโต๊ะจำนวน 800ใบ
.......เวลา 13.00น. ปริ้นเเละตัดบัตรโต๊ะจำนวน 800 ใบ
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น. อ๊อกเหล็ก ตัดเหล็กเเละดัดเเหล็ก
ทำโครงจอโปรเจ็คเตอร์เเละนั่งล้านเพื่อวางกล้องvdo
.......เวลา 13.00น.อ๊อกเหล็ก ตัดเหล็กเเละดัดเเหล็ก
ทำโครงจอโปรเจ็คเตอร์เเละนั่งล้านเพื่อวางกล้องvdo
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 08.30น.ตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ 3 จุดเดินสายสัญญาณ
ต่างๆเเละเซ็ดอุปกรณ์การใช้งานต่างๆเช่นกล้องvdo โทรทัสน์วงจรปิด
เครื่องบันทึกภาพ ตัวมิกเสียง ทำทั้งวันถึง 21.30 น.
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551
.......เวลา 9.00-15.00น. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆอีกครั้ง
.......เวลา 18.00-00.00น. ถ่ายภาพพิธีการในงาน
.......เวลา 00.00-02.00น.เก็บอุปกรณ์

ไม่มีความคิดเห็น: